Margrethe Hjerrild

Margrethe Hjerrild er adjunkt i pedagogikk ved Pedagoguddannelsen i Odense og Svendborg under University College Lillebælt. Hun er utdannet pedagog og cand.paed. i pedagogisk psykologi, og har vært ansatt på Pedagogutdannelsen i Odense og Svendborg siden 2012, der hun blant annet har vært med på å utvikle nye moduler etter det rundskrivet for pedagoguddanningen som trådte i kraft i august 2014.

Margrethe Hjerrild Høyoppløst bilde

Forto: University College Lillebælt

Utgivelser