Per Hjortdahl

Han er spesialist i samfunnsmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Utgivelser