Henrik Høgh-Olesen

Henrik Høgh-Olesen er professor i sosial- og personlighetspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Han har publisert 11 vitenskapelige bøker og mer enn 90 videnskapelige artikler. Han har også utgitt fiction og drama.

Henrik er en av våre førende eksperter i atferds- og evolusjonspsykologi og har i en årrekke studert apers og menneskers atferd. Han har flere internasjonale verv, bl.a. innenfor European Science Foundation, og har et omfattende forskningssamarbeid med forskere verden over.

Utgivelser