Eli Kari Høihilder

Eli Kari Høihilder er Emerita førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hun har lang erfaring fra grunnutdanning og lærerutdanning. Høihilder har
hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (1995) og hovedfag i helse, ernæring
og miljø fra Høgskolen i Akershus (2004). Høihilder har vært tilknyttet PPU-studiet
ved Høgskolen i Vestfold i en årrekke, og har publisert flere bøker og artikler innenfor
temaene elevvurdering og veiledning av nye lærere.

Utgivelser