Unni Høsøien

Unni Høsøien er leder av Papirbredden Karrieresenter i Drammen. Hun har deltatt i utviklingsarbeid innenfor utdanningsvalg og har gjennomført ulike etter- og videreutdanningstilbud i faget. Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU med fokus på relasjonsledelse, veiledning og coaching. Høsøien er tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i utdanningsvalg og i veiledning og coaching.

Fallback image

Utgivelser