Karl Georg Høyer

Karl G. Høyer er utdannet siv.ing. (1969) og har en doktorgrad (PhD, 1999) innenfor teknologi, miljø og samfunn fra Universitetet i Roskilde. Avhandlingens tittel er Sustainable mobility - the concept and its implications.

Høyer har siden 1991 vært forskningsleder i miljøfag ved Vestlandsforsking, og tidligere direktør samme sted. I årene 1974-78 var han høgskolestipendiat i planlegging ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Etter ansettelse som førsteamanuensis i miljø og planlegging ved Sogn og Fjordane Distriktshøgskole i 1978 var han rektor på høgskolen i årene 1981-85. Høyer har publisert en rekke artikler i tidsskrifter og bøker, nasjonalt som internasjonalt. I senere bøker fra Norges forskningsråds programmer har han bidratt i: Byens veier (Fagbokforlaget 2001), Fra bygd og fjord til kafébord? (Tapir 2000), En dagsorden for norsk planlegging (NIBR-Pluss 1999) og Opp og stå, gamle Norge (Landbruksforlaget 1996).

Fallback image

Utgivelser