Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Høgskolen i Gjøvik

og Universitetet i Oslo. Han er forsker og underviser i medisinsk filosofi, etikk,

vitenskapsteori og teknologiteori. Hofmann har skrevet en rekke artikler og flere

bøker innen disse temaene, blant annet boken Hva er sykdom? (2008/2014).

Fallback image

Utgivelser