Eirik Hognestad

Eirik Hognestad (f.1982) er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS og som rettsfullmektig i Trygderetten.

Utgivelser