Per Holck

Per Holck (f. 1942) er professor emeritus, dr.med.

Han underviser i anatomi ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og har også undervist fysioterapi- og mensendieckstudentene ved Høgskolen i Oslo gjennom flere år. Han har dessuten vært bedriftslege ved Den Norske Opera og Nasjonalballetten i en årrekke. Holck har biologisk antropologi og rettsantropologi som sine spesialfelt.

Utgivelser