Hanne Holme

Hanne Holme er helsesøster.

Hun har videreutdanning i folkehelsevitenskap og i ulike kliniske metoder. Hanne Holme arbeider som seksjonsleder i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psyksikehelse, RBUP Øst og Sør og leder fagteamet for kommunehelsetjenesten. Hun har lang erfaring fra større interkommunale prosjekter blant annet med implementering av kartleggingsverktøy i helsestasjoner og barnehager.

Utgivelser