Karin Holt

Karin Holt er utdannet psykologspesialist og har de siste 20 årene arbeidet med behandling, veiledning, konsultasjon og undervisning innenfor offentlige og private helse- og sosialtjenester.

Hun har også engasjert seg i ulike stiftelser og kompetansesentre med flyktninger, innvandrere og asylsøkere som sentral målgruppe. Holt arbeider nå ved DPS Groruddalen og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst). 

Fallback image

Utgivelser