Sissel Holten

Sissel Holten er utdannet audiopedagog og har vært lektor i spesialpedagogikk siden 1989.

Hun har brukt Marte Meo-metoden i sitt arbeid som rådgiver siden 1993 og lærer opp og sertifiserer veiledere i metoden. Hun har arbeidet som lærer, Pedagogisk-psykologisk rådgiver og som rådgiver innen Statped. I dag arbeider hun som avdelingsleder i Statped ved Bredtvet kompetansesenter

Fallback image

Utgivelser