Marianne Jenum Hotvedt

Marianne Jenum Hotvedt (f. 1977) er cand.jur. fra 2002, ph.d. i rettsvitenskap fra 2015 og arbeider som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Marianne Jenum  Hotvedt Høyoppløst bilde

Foto: UIO, Juridisk fakultet

Utgivelser