Hugo P. Matre

Hugo P. Matre er født i 1963, ble cand.jur. i 1991 og tok en doktorgrad i skatterett (PhD) i 2011.

Han har arbeidet med skatt, selskap og børsrett i ulike nemnder og hos Kommuneadvokaten i Oslo, Universitetet i Bergen og Advokatfirmaet Schjødt. Han har vært redaktør for to skattetidsskrift, skrevet et 50-talls artikler og bøker/bidrag i bøker. Matre har møterett for Høyesterett.

Utgivelser