Eystein Sverre Husebye

Dr.med. Eystein S. Husebye (født 1961) er spesialist i indremedisin og endokrinologi, professor ved Universitetet i Bergen.

Han arbeider som overlege ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Husebye er gjesteprofessor ved Institutionen för Medicin (Solna) ved Karolinska Institutet og æresdoktor ved Uppsala universitet. Han er koordinator av flere europeiske forskningsprosjekter. Husebye leder KG Jebsen senter for autoimmune sykdommer.

Utgivelser