Shazia Hussain

Shazia Hussain er født og oppvokst i Norge. Hun er opptatt av at barn og unge med flerspråklig bakgrunn må beherske både norsk og det språket der familien har røtter. Gjennom frivillig arbeid,som blant annet leksehjelp, har hun erfart at mange barn medpakistanske foreldre trenger hjelp til å lære å snakke bedre urdu.Samtidig er barna nødt til å snakke godt norsk. For å bidra til denne prosessen tok hun initiativet til ordboken Min ordbok; Norsk -- Urdu.

Fallback image

Utgivelser