Christer Hyggen

Christer Hyggen er sosiolog (ph.d.) fra Universitetet i Oslo og forsker II ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han er forskningskoordinator for Nordisk barne- og ungdomskomite (NORDBUK) i Nordisk ministerråd på området arbeidsløshet blant unge. Han har tidligere i hovedsak jobbet med problemstillinger knyttet til velferdsordninger, marginalisering og sosial eksklusjon i et livsløpsperspektiv.

Fallback image

Utgivelser