Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes (f. 1972) er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Hun har lang erfaring fra arbeid i kommunen, som kommunepsykolog og tidligere ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hun har også arbeidet i spesialisthelsetjenesten, på familievernkontor og for Kompetansenter rus – KoRus Øst. Imenes har i dag egen praksis med utstrakt grad av prosjektarbeid og veiledning i kommuner, foredragsvirksomhet og arbeid med fagutvikling.

Utgivelser