Imran Haider

Imran Haider (f. 1978) er advokat i LOs juridiske avdeling.

Han har tidligere blant annet arbeidet som forsvarer, dommerfullmektig, rådgiver hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Boken er forfatterens doktoravhandling

Fallback image

Utgivelser