Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er filosof, dr.philos og direktør på norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Hun har skrevet flere bøker og artikler innen filosofi og pedagogikk, og vært en aktiv skribent i norsk offentlighet gjennom flere tiår. Bostad har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som utformet ny formålsparagraf for opplæringen i Norge, har vært viserektor og prorektor ved Universitetet i Oslo, og har i dag en rekke verv ved norske og europeiske institusjoner og priskomiteer. 

Utgivelser