Inge Kvaran

Inge Kvaran er barnevernspedagog, cand.polit. i sosialpedagogikk og dr.polit. i sosialt arbeid.

Han er dosent på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Han har skrevet flere fagbøker og artikler om barnevernsfaglig arbeid.

Begge forfatterne satt i ekspertutvalget for NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Utgivelser