Ingeborg Aasbrenn

Ingeborg Aasbrenn har master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge, og jobber nå på Frederik II videregående skole der hun underviser i norsk og samfunnskunnskap. Hun er også engasjert i sensur- og eksamensarbeid i norskfaget.

Utgivelser