Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP, ved Oslo universitetssykehus.

I denne stillingen arbeider hun også med behandling av mennesker med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse i gruppe. Eikenæs har vært opptatt av disse personlighetsproblemene, både i behandling og i forskning, siden 1990-tallet, og har drevet flere forskningsprosjekter med fokus på slike vanskeligheter.

Fallback image

Utgivelser