Ingegerd Frøyshov Larsen

Ingegerd Frøyshov Larsen(f. 1937) er tidligere overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo.

Fallback image

Utgivelser