Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen er lærer og jobber med arbeidsrettet opplæring og med oppfølging av deltakere i praksis. Hun er cand. philol med norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har erfaring med alle spor og nivåer. 

Utgivelser