Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er Prosjektleder for barnehage og skoleutvikling ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg til pedagogisk utdanning har forfatteren utdanning i spesialpedagogikk, veiledning og skoleledelse, og har lang erfaring fra arbeid i skolen. Hun er medforfatter på flere bøker om lærerrollen og inkluderende læringsmiljø. Hun har gjennom mange år vært leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune.

Fallback image

Utgivelser