Inger Hilde Killerud

Inger Hilde Killerud har master i historie fra Universitetet i Oslo og hun jobber som lektor ved Frogn videregående skole i Akershus.

Utgivelser