Inger Marie Bakke

Inger Marie Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Hun har flere års praksis som spesialpedagog for barn og unge der kommunikasjon har vært en utfordring, og har bakgrunn i Marte-Meo metoden. Hun har utviklet studier og undervisningsopplegg på bachelor- og masternivå i kommunikasjon og samhandling, og er tilknyttet miljøet for veiledningsstudier. Forskningsfeltet er i tillegg til relasjonskompetanse, marginaliserte barn og unges oppvekstvilkår og karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

Fallback image

Utgivelser