Inger Ulleberg

Inger Ulleberg er dosent i pedagogikk og lærerutdannet med videreutdanning i spesialpedagogikk og hovedfag i sosialpedagogikk.

Hun har i en årrekke arbeidet som lærer i ulike skoleslag, og arbeider med lærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Fallback image

Utgivelser