Ingrid Hanssen

1954 -

Ingrid Hanssen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og sykepleier med yrkespraksis blant annet fra De forente arabiske emirater.

Hun har arbeidet både praktisk og teoretisk innenfor feltet interkulturelt helsearbeid i mange år. Det har blant annet resultert i hennes doktorgrad og senere internasjonale forskning relatert til praktiske og etiske utfordringer som kan oppstå i møte mellom norske sykepleiere og pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.

Fallback image

Utgivelser