Ingrid Helleve

Ingrid Helleve er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Hun har lang fartstid som lærer og rektor. Hennes forskningsinteresser er knyttet til profesjonell utvikling og til utfordringer ved innføring av datateknologi i skolen for alle parter i utdanningssystemet. Helleve er medforfatter i boken Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver (Smith & Ulvik, red. Universitetsforlaget 2010).

Utgivelser