Ingun Fornes

Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2018.

Utgivelser