Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg er professor emeritus i psykologi ved Göteborgs universitet.

Han har også vært professor II ved Universitetet i Bergen. Lundberg er medlem i Academia Europeae, og er æresdoktor ved Åbo Akademi i Finland. Lesevansker og dysleksi har vært et sentralt felt i Lundbergs forskning, og han har publisert en lang rekke bøker og artikler.

Fallback image

Utgivelser