Ingvild Anne Skjetne

1954 -

Ingvild Skjetne er sykepleier med videreutdanning i praktisk pedagogikk, sosialpedagogikk og arbeidsliv, historie og samfunn. Hun har en master i yrkespedagogikk, og er forlagsredaktør i Pedlex.

Utgivelser