Ingvild Saksvik-Lehouillier

Ingvild Saksvik-Lehouillier er psykolog og førsteamanuensis ved NTNU.

Hun underviser i personlighetspsykologi, forskningsmetode, helsepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Saksvik-Lehouillier har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen om skiftarbeid og søvn og forsker på arbeidshelse, søvn og individuelle forskjeller hos forskjellige aldre, yrkesgrupper og personer generelt.

Fallback image

Utgivelser