Frode A. Innjord

Frode A. Innjord har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og er nå partner i Advokatfirmaet Hjort DA.

Han er spesialist på plan- og bygningsrett, eiendomsrett og forvaltningsrett, og har tidligere skrevet flere fagartikler innen emnene.

Fallback image

Utgivelser