Helge Istad

Helge Istad er overlege på Hjerterehabiliteringsavdelingen, LHLklinikkene Feiring.

Han har i mange år vært privatpraktiserende spesialist, og har hatt preventiv kardiologi som hovedinteresse.

Fallback image

Utgivelser