Ivar Frønes

Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Blant hans utgivelser etter årtusenskiftet er: Digitale skiller, På sporet av den nye tid, Handling, kultur og mening og Moderne barndom. Han er en av redaktørene av bokverket Det norske samfunn, og har publisert en rekke ulike bidrag om utviklingen av det moderne Norge.

Utgivelser