Ivar Helle

Ivar Helle, 1925–2018, var i 30 år spesiallege/overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, og etablerte fagområdet tropesykdommer ved sykehuset.

Fra 1970-årene holdt han årlige kurs i tropesykdommer og parasittologi. Han huskes som en eminent underviser og formidler, både for medisinstudenter og for personell som skulle utstasjoneres i utviklingsland.

Fallback image

Utgivelser