Ivar Mytting

1950 -

Universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole, Seksjon for Kroppsøving og Pedagogikk
Sertifiseringer:Tindevegleder med internasjonal godkjenning (IFMGA)
Fjellkursleder Norsk fjellsortforum (NF). Annen informasjon: Vegleder- og lærerutdanning. Forfatter.

Fallback image

Utgivelser