Anita Iversen

Anita Iversen er bioingeniør og førsteamanuensis ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun er leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling og er opptatt av kvalitet i helse- og sosialfaglig utdanning, inklusiv praksisstudier. Studentenes læring og profesjonalisering av undervisningsrollen er sentrale interesseområder. Hun har et stort engasjement for tverrprofesjonell samhandling i utdanning og forskning. Hun er aktivt styremedlem i nasjonale og internasjonale nettverk for tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfaglige utdanninger. Praksisveilederutdanning og digital undervisning og læring er andre sentrale arbeids- og interesseområder.

Utgivelser