Jørgen Keiserud

Jørgen arbeider primært med finansregulatoriske spørsmål og bistår banker og andre finansforetak med spørsmål knyttet til norsk finanslovgivning, først og fremst finansforetaksloven. Med sin tiårige bakgrunn som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat har Jørgen særlig opparbeidet seg høy kompetanse innen finansforetakslovens regler knyttet til kapital- og solvenskrav for banker og forsikringsforetak (CRD IV/CRR og Solvens II), krisehåndtering av banker og større verdipapirforetak (BRRD) og innskuddsgarantiordningen for banker (DGSD). Jørgen har dessuten en LLM fra Columbia Law School med særlig fokus på regulering av finansforetak. Jørgen er dessuten forfatter hos Norsk Lovkommentar (Gyldendal Rettsdata) og skriver der kommentarer til en rekke av lover på finansområdet, inkludert finansforetaksloven.

Jørgen Keiserud Høyoppløst bilde

Foto: Advokatfirmaet Thommessen AS

Utgivelser