Erik Werner Jakobsen

1967 -

Erik W. Jakobsen (46) er partner og styreleder i Menon Business Economics, et forskningsbasert analyse- og rådgivningsfirma.

Han er også professor i strategisk ledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Jakobsen har tidligere vært førsteamanuensis i strategi og leder for Senter for Verdiskaping på Handelshøyskolen BI, hvor han blant annet var leder for forskningsprosjektet Et verdiskapende Norge. I Menon har han ledet en lang rekke forsknings- og analyseprosjekter, blant annet En kunnskapsbasert maritim næring, årlige verdiskapingsanalyser for maritim næring, internasjonalisering av offshorenæringen, og evaluering av Arenaprogrammet. Jakobsen har publisert en rekke bøker og artikler, har lang erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder, og hatt styreverv i flere eksterne selskaper. Jakobsen er siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole.

Utgivelser