Jan-Erik Støstad

Jan-Erik Støstad er generalsekretær i SAMAK, samarbeidskomiteen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og LO-ene. Fram til sommeren 2015 arbeidet han som spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling. Han var statssekretær (Ap) i Arbeidsdepartementet fra 2005 til 2012, med arbeidsliv, sykefravær og pensjonsreform som ansvarsområder. Han er samfunnsøkonom, og har arbeidserfaring fra Finansdepartementet og LO.  Han har gitt ut tre bøker, «Velferd til salgs – helse, omsorg og skole i et rikt samfunn» (2004), "Sosial dumping - trues den norske modellen" (2013) og "En fjerde vei for velferden. På sporet av framtidas helse, omsorg og skole" (2015).

Jan-Erik Støstad Høyoppløst bilde

Foto: Scanpix-Dagbladet.no

Utgivelser