Jan Kåre Hummelvoll

1948 -

Jan Kåre Hummelvoll er psykiatrisk sykepleier, cand.mag i samfunnsfag og doktor i folkehelsevitenskap. Han har lang undervisningserfaring og har særlig vært opptatt av kunnskapsdannelse i praksis. Hummelvoll er professor i psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, og har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor sitt fagfelt.

Fallback image

Utgivelser