Jan Martin Maltau

1938 -

Jan Martin Maltau er professor i obstetrikk og gynekologi.

Han var klinikksjef og avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge fra 1982 til 2006. Han er en av hovedforfatterne til den norske læreboken i obstetrikk og gynekologi.

Fallback image

Utgivelser