Jan-Olav Henriksen

1961 -

Dr.theol. og dr.philos, og professor i systematisk teologi og religionsfilosofi ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser