Jan Reidar Stiegler

Jan Reidar Stiegler er psykolog med ph.d. og arbeider ved Institutt for psykologisk rådgivning.

Han har siden 2009 jobbet tett med Dr. Leslie Greenberg og hans kolleger for å bringe emosjonsfokusert terapi til Norge. I tillegg til å drive med opplæring av norske psykologer i metoden, driver Stiegler med forskning for å finne ut mer om hvordan EFT kan være nyttig i behandling av ulike psykiske plager.

Utgivelser