Jan Sverre Amundsen

1955 -

Jan Sverre Amundsen (f. 1955) har over flere tiår innehatt ledende roller innen endringsledelse og prosjektledelse for multinasjonale selskaper i ulike bransjer både i Norge, Skandinavia, Europa og i Sør- Amerika.

Han er genuint opptatt av hvordan endringsprosjekter kan skape verdi for virksomheten og dens interessenter og har over lang tid høstet erfaringer med dette både som endringsleder og prosjektleder. Dette handler i særdeleshet om to ting, den avgjørende lederrollen og den strukturen og prosessen som legger grunnlaget for å lykkes. Dette er kunnskap som er verdt å dele på bred basis. 

Jan Sverre har tidligere utgitt bøkene. Verdiskapende endring - veien mot beste praksis (Gyldendal 2005) og Verdiskapende samhandling - et norsk perspektiv på teamutvikling og coaching (Tiden Norsk forlag 1999). Han har over de to siste årene jobbet som selvstendig rådgiver, prosjektleder og endringsleder og er fortsatt aktiv innenfor disse områdene.

Utgivelser