Jan Ubøe

1959 -

Jan Ubøe er professor i matematikk og merittert underviser ved Norges Handelshøyskole.

Han har bred erfaring med utvikling av sannsynlighetsteoretiske modeller, og har lang undervisningserfaring fra universiteter og høyskoler.

Webinar med Jan Ubøe - Statistikk for økonomifag

Utgivelser